Reodeim A19 senagat metal elektrik şkafynyň açary bilen gulpy

Mode A19 industrial metal electrical cabinet handle lock with key

Gysga düşündiriş:

Reodeim belgisi: A19

Dizaýn stili: Senagat

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka: LIDA

Esasy material: 4 # sink garyndysy

Faceerüsti bejergisi: Chrome

Funksiýa we ulanmak: Gurallar gutusyna, şkaflara, gural gutularyna degişlidir.Wyklýuçateli açmak we gulplamak üçin açary 90 dereje öwrüp, ýalan plastinka çepe we saga açylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reodeim A19 senagat metal elektrik şkafytutawaç gulpyaçar bilen

Gysgaça syn

Material: Sink ölýär - guýma bedeni, sink örtük kamerasy.
Görnüşi: A19 tutawaç gulpy
Reňk: Açyk Chrome örtügi
Ulanylyşy: Demir ýol, tehnika we enjamlar, senagat, elektrik enjamlary
Haryt: Dolandyryş gulpy
Önümiň ady: Hytaý üpjün edijisi A19 metal kabinetiLever tutawajynyň gulpy
Şahadatnama: Hawa
Töleg: T / T.
Gaplamak: Karton
Üpjünçilik ukyby aýda 100 10000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplaýyş maglumatlary : içki halta + içki guty + daşky karton
Port: ŞANGHAI ORA-DA NINGBO
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1-1000 > 1000
Gündogar.Wagt (günler) 10 Gepleşik geçirmek

Önümiň ölçeg çyzgysy

Material
Kimden
Deňiz porty
Üpjünçilik mümkinçiligi
Sink garyndysy
Nanjing
Şanhaý / Ningbo
Aýda 10000 jübüt

Önümiň beýany

ITEM NOOK.: A19-1
Gulp görnüşi: Gulpy dolandyryň
Material: Sink garyndysy
Gapynyň galyňlygy: 35-50mm
Rosette: 65-75mm
Latch: 60mm we 70mm sazlap bolýan turbaly berkitme
Açar: Adaty açar, kompýuter açary

Pes woltly wyklýuçatel gurnama üçin iň gowy satyjy gapy gulpy.ýokary hilli we aňsat gurnama.

30 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan hünärmen elektrik enjamlaryny öndüriji.

Hyzmatymyz

1) Wenzhou şäheriniň Zhejiang welaýatynda zawod bilen.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.
2) Bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli hünärmen zawody.
3) Mugt nusga 3 günüň içinde iberilip bilner, ýöne iberiş töleginiň adatça siziň tarapyňyzdan tölenýändigine üns beriň.
4) Isleseňiz, önümlerde öz logotipiňiz bolup biler
5) Islegleriňize çalt jogap beriň: 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.Soraglaryňyz bar bolsa biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.Bütin dünýäde müşderiler bilen işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler