Mode MS303 seriýasy ZDC Chrome örtülen sink garyndysy kabinet tutawajy gulplary

Mode MS303 Series ZDC Chrome Plated Zinc Alloy Cabinet Handle Locks

Gysga düşündiriş:

Reodeim belgisi: MS303 seriýaly tutawaç gulpy

Dizaýn stili:Senagat

Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý

Marka:LIDA

Esasy material: 4 #Sink garyndysy / Alýumin garyndysy

Faceerüsti bejergisi:Chrome

Funksiýa we ulanmak:Bir gulplama nokadyna, iki, üç gulp ulanmak üçin .Çep we sag açmak funksiýasyny täzeden düzüň, 90 dereje aýlaň

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mode MS303 seriýasy ZDC Chrome örtülen sink garyndysy kabinet tutawajy gulplary

Gysgaça syn

Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
Marka ady:LIDA
Material:Sink garyndysy
Tamamlamak:Açyk hrom bilen örtülen
Reňk:Inningalpyldawuk kümüş
Aýratynlyklary:Dürli uzynlyk çybyklary bilen
Ulanylan:Köp dürli şkaflar
Arza:Giňişleýin programma
Sahypa:www.lidalock.com
Açar sözler:ZDC kabinet tutawajynyň gulpy
Şahadatnama:Hawa
Üpjünçilik ukyby:ZDC kabinet tutawajynyň gulpy üçin aýda 500000 bölek / bölek
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary:Olaryň hersi polibagda, hersi 10 sany kiçijik ak içki gutuda, hersi bir karton gutyda 80 sany.Kartonyň agramy 20 kg töweregi.
Port:Ningbo ýa-da Şanhaý

Eltip bermegiň maglumatlary:Tassyklanan buýrukdan 3-30 gün soň

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1-1800 > 1800
Gündogar.Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek

Önümiň ölçeg çyzgysy

Model Material Faceerüsti bejermek Ulanylyşy
MS303 Sink garyndysy Surat çekmek Senagat kabineti

Aýratynlyklary

Önümiň ady Gulpy dolandyryň
OEM teklip
Reňk ak
Material sink garyndysy, müşderiniň haýyşyny ýerine ýetirip bileris
Faceüzü örtülen hrom ýa-da reňkli reňk bilen örtülen
Ölçegi jikme-jik çyzgy hödürläp bileris

Üstünliklerimiz

- Bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli gulp, tutawaçlar we ilikler üçin Hytaýda hünärmen.

- 3 günüň içinde mugt nusgalar berler.

- OEM & ODM hyzmaty: Müşderiniň nyşany, gaplamak islegiňize görä edilip bilner.

- Satuwdan soň ajaýyp hyzmat.

Has köp önüm

1. Önümleriň her hataryna başga bir stil berip bileris.

2. Şeýle hem, 29 ýyllyk iş tejribämiz bar we OEM & ODM hyzmatyny hödürleýän hünärmenler toparymyz bar. Size diňe nusga, profil ýa-da surat ibermek gerek.

3. Kamera gulpy, tutawaç gulpy, uçar gulpy, çybyk dolandyryş gulpy, garaage gapysynyň gulpy, gysgyç, gysgyç ýaly Senagat gulpunyň ähli seriýasyny üpjün edýäris.

4. Pls arkaýyn boluňBiz bilen habarlaşyň.Biziň talaplaryňyza görä has köp önüm maglumatlary bermäge taýýar.

more-product-handle-lock


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler