Mode MS380 seriýaly sink garyndysy Elektrik paneli üçin elektron tutawaç gulpy

Mode MS380 Series Zinc alloy Electronic handle lock for electrical panel

Gysga düşündiriş:

Reodeim belgisi: MS380 uçar gulpy

Dizaýn stili: Senagat

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka: LIDA

Esasy material: 4 # sink garyndysy

Faceerüsti bejergisi: Mat gara, açyk hrom, nano mat

Funksiýa we ulanmak: Owadan görnüş, ultra inçe tekizlik düwmesiniň görnüşi, güýçli suw geçirmeýän öndürijilik.Salgylanmak üçin aksesuar seriýasynda dürli gulplar bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mode MS380 seriýaly sink garyndysy Ak Hiç bir gulplama şkafyň gulpy Elektrik paneli üçin elektron tutawaç gulpy tor serweri

Gysgaça syn

Model belgisi: MS380
Howpsuzlyk gulpy: silindr gulpy
Panel galyňlygy: 1 ~ 5mm
Jemleýji: Parlak Chrome, Gara
Ulanylyşy: Şkaflar, otlylar, enjamlar
Tutga: Uzyn gol, gysga gol
Önümiň açar sözleri: balykçylyk üçin izolýasiýa edilen kameranyň gulpy / gulplanan sandwiç paneli
Şahadatnama: Hawa

Gaplamak we eltip bermek

Satuw bölümleri: 20-den köp
Her partiýa üçin paketiň ululygy: 18X11X8 sm
Paketiň görnüşi: Adaty eksport bukjasy
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1-2000 > 2000
Gündogar.Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek

Önümiň ölçeg jikme-jigi

Önümleriň beýany
Esasy material Alýumin garyndy jaý, tutawaç we düwme, polat kamera we hoz
Faceerüsti bejermek Gara, ak
Funksiýa we ulanmak Ultra inçe tekiz şekilli
Salgylanmak üçin dürli gulplama plastinkasyny saýlaň. Plastiki tutawaç bilen

Näme üçin bizi saýlamaly?Siziň üçin näme edip bileris?

Biz pudagyň iň gowy on markasydyrys.
29 ýyllap gulplama önümçiligimiz bar!

1. Köp ýyllaryň dowamynda marketing tejribesi müşderiniň zerurlygyny has gowy habar berýär.
2. Müşderiniň islegini wagtynda ýerine ýetirmek üçin güýçli gözleg we barlag topary bize goldaw berýär.
3. efficientokary öndürijilikli öndürijilik ukyby dünýädäki müşderileriň islegini kanagatlandyrýar.
4. Professional QC topary material satyn almakdan hilini barlamak üçin berk gözegçilik edýär.
5. Tejribeli satuw topary her bir müşderi üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýär.
6 Önümçilik prosesiniň hemmesinde hil gözegçiligi.

Satyn almak boýunça görkezmeler

1. Çyzgylar diňe salgylanmak üçin niýetlenendir. Iň soňky çyzgy gepleşiklere degişlidir
2. Dürli önümleriň önüm belgileri dürli-dürli, gözleg wagtynda çyzgy ýa-da fiziki çyzgy beriň.
3.Eger sargyt mukdary köp bolsa, özleşdirme goldaýar.
4. Köp modeller ýüklenmeýär.Bir zat gerek bolsa, müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler