Elektrik şkafynyň açarlary bilen MS490 seriýaly süýşüriş paneli gulpy

Mode MS490 Series Sliding Panel Lock With Keys For Electrical Cabinet

Gysga düşündiriş:

Reodeim belgisi: MS490 seriýaly uçar gulpy

Dizaýn stili: Senagat

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka: LIDA

Esasy material: 4 # sink garyndysy

Faceerüsti bejergisi: Mat gara, açyk hrom

Funksiýa we ulanmak: Owadan görnüş, ultra inçe tekizlik düwmesiniň görnüşi, güýçli suw geçirmeýän öndürijilik.Salgylanmak üçin aksesuar seriýasynda dürli gulplar bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mode MS490 seriýaly süýşüriji paneli gulplamak düwmesi

Çalt Jikme-jiklikler

Önümiň ady: Düwmeler bilen ýapmak üçin itek açmak üçin MS490 Süýşýän paneli gulplamak
Material: Sink garyndysy
Ulanylyşy: Elektrik ölçeg gutusy
Gaplamak: Içki halta + poli halta + daşky karton
Mysal: Availabe
MOQ: 1 bölek
Logotip: LOGO-ny özleşdiriň
Hyzmat: 24 sagat jogap
Töleg: T / T.

Gaplamak we eltip bermek

Bölümleri satmak: itemeke-täk zat
Packageeke paketiň ululygy: 39 * 31 * 18
Paketiň görnüşi: Içki halta + poli halta + daşky karton
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1-2000 > 2000
Gündogar.Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek

Önümiň ölçeg çyzgysy

Mode MS490 Series Sliding Panel Lock With Keys For Electrical Cabinet 01

Spesifikasiýa
Önüm :
Düwmeler bilen ýapmak üçin düwmäni açmak üçin MS490 Süýşýän paneli gulplamak
Material :
Sink garyndysy
Marka :
LIDA / OEM & ODM beýleki marka.
Gelip çykan ýeri :
Zhejiang, Hytaý.
Umumy ulanylyş :
Senagat, öý, RV we ş.m.
Moq :
10000 sany
Gaplamak :
Plastik halta + Karton
Hyzmat :
OEM & ODM, 24 sagatlyk hyzmat.
Tölegiň şerti :
T / T önümçilik gurulmazdan ozal 30% goýum, iberilmezden öň tölenmeli galyndy.
Eltip bermegiň şertleri :
Bir stockada bolsa, 1-3 günüň içinde iberiler.

Has köp önüm

1. Önümleriň her hataryna başga bir stil berip bileris.
2. Şeýle hem, 29 ýyllyk iş tejribämiz bar we OEM & ODM hyzmatyny hödürleýän hünärmenler toparymyz bar. Size diňe nusga, profil ýa-da surat ibermek gerek.
3. Kamera gulpy, tutawaç gulpy, uçar gulpy, çybyk dolandyryş gulpy, garaage gapysynyň gulpy, gysgyç, gysgyç ýaly Senagat gulpunyň ähli seriýasyny üpjün edýäris.
4. Pls biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz size talaplaryňyza görä has köp önüm maglumatlary bermäge taýýar.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler