Mode MS762 Sink erginli elektrik şkafynyň paýlanyş gutusy silindrli gapy kamerasynyň gulplary

Mode MS762 Zinc Alloy Electric Cabinet Distribution Box Cylinder Door Cam Locks

Gysga düşündiriş:

Reodeim belgisi: MS762 tertibi

Dizaýn stili: Senagat

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka: LIDA

Esasy material: 4 # sink garyndysy

Faceerüsti bejergisi: Chrome

Funksiýa we ulanmak: Gurallar gutusyna, şkaflara, gural gutularyna degişlidir.Düwmäni 90 dereje açmak üçin öwürmek bilen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mode MS762 Sink garyndysy elektrik şkafynyň paýlanyş gutusy silindr gapysyKamer gulpys

Gysgaça syn

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: LIDA
Material: Sink garyndysy
Jemleýji: Chrome örtügi
Arza: senagat kabineti
Önümiň ady: Senagat MS 762 kamera gulpy
Şahadatnama: Hawa
Açar: Adaty
Gaplamak: Karton guty
Gulp görnüşi: Bir nokady gulplamak
Hyzmat: Mysal

Gaplamak we eltip bermek

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1-1000 > 1000
Gündogar.Wagt (günler) 12 Gepleşik geçirmek

Önümiň ölçeg çyzgysy

Sink garyndysyElektrik kabinet paýlaýyş gutusy silindrli gapyKamer gulpys Senagat kabinetiniň gapy diliniň gulpy MS762

Üstünliklerimiz

• Bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli gulplar, tutawaçlar we ilikler üçin Hytaýda hünärmen öndüriji.
• 3 günüň içinde mugt nusgalar berler.
• OEM hyzmaty: Müşderiniň nyşany, gaplamak islegiňize görä edilip bilner.
• Satuwdan soň ajaýyp hyzmat.

Kompaniýa

“Yueqing City Lida Lock Co., Ltd” 1987-nji ýylda döredildi, kompaniýamyz ýokary hilli gapy gulplaryny we elektrik şkaflarynyň ofis enjamlary we faýl şkaflary üçin çeňňek öndüriji. Ösen enjamlar we güýçli tehnologiýalar bilen, müşderileriň isleglerine görä ýörite gulplary dizaýn edip we işledip bileris.

Sorag-jogap

S: customöriteleşdirilen önümleri we ýöriteleşdirilen gaplamalary ýasap bilersiňizmi?
J: Hawa. Müşderimiz üçin öňem köp ýöriteleşdirilen önüm öndürdik.
Müşderilerimiz üçin köp galyplar ýasadyk.
Customöriteleşdirilen gaplamak hakda, Logotipiňizi ýa-da başga maglumatlary gaplamaga goýup bileris. Nook
mesele. Diňe goşmaça çykdajylara sebäp boljakdygyny görkezmeli.

S: Nusga berip bilersiňizmi?Nusgalar mugtmy?
J: Hawa, nusgalar berip bileris. Theöne ýük daşamak üçin pul tölemeli.
Size köp zat gerek bolsa ýa-da her element üçin has köp zat gerek bolsa, nusgalar üçin töleg alarys.

S: Haýsy tölegi kabul edýärsiňiz?RMB töläp bilerinmi?
J: T / T (Sim geçirişi), Western Union we Paypal-y kabul edýäris.Aljakdygymyzy anyklaň
hasap-fakturanyň mukdary.Puluňyzy RMB-de töläp bilersiňiz.Mesele ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler