Mode MS509 seriýasy Bahar gulpy Düwmeler bilen güýç paýlaýyş şkafynyň gulpy

Mode MS509 Series Spring lock Power distribution cabinet lock with keys

Gysga düşündiriş:

Reodeim belgisi: MS509 seriýaly uçar gulpy

Dizaýn stili: Senagat

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka: LIDA

Esasy material: 4 # sink garyndysy

Faceerüsti bejergisi: Chrome

Funksiýa we ulanmak: Owadan görnüş, ultra inçe tekizlik düwmesiniň görnüşi, güýçli suw geçirmeýän öndürijilik.Salgylanmak üçin aksesuar seriýasynda dürli gulplar bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mode MS509 seriýasy Bahar gulpy Düwmeler bilen güýç paýlaýyş şkafynyň gulpy

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: Zhejiang
Model belgisi: MS509
Önümiň ady: uçar gulpy ýokary derejeli asyl MG slaýd gapy tekizligi
Bejeriş möhleti: 2 ýyl
reňk: Kümüş ýa-da müşderi başga reňk talap edýär
zawod ýa-da söwda: Zawod
ulanylyşy: Şkaflar, gapylar, guty we ş.m.
ýerüsti bejermek: sink bilen örtülen
nusga: müşderiniň ýüklerinde mugt nusga
paket: karton
Üpjünçilik ukyby: annualyllyk uçarda 100000 bölek / bölek Lockokary derejeli asyl MG slaýd gapy tekizligi gulpy
Gaplamak jikme-jiklikleri: uçar gulpy ýokary derejeli asyl MG slaýd gapy tekizligi gulp, karton bukjasy
Eltip beriş porty: şanhaý, ningbo

Önümiň ölçeg çyzgysy

Önüm :
MS509-1-2 Elektrik kommutator şkafy, lomaý satuw üçin “Padlock Swing” bilen gapy gutusy
Material :
Sink garyndysy
Marka :
LIDA / OEM & ODM beýleki marka.
Gelip çykan ýeri :
Zhejiang, Hytaý.
Umumy ulanylyş :
Senagat, öý, RV we ş.m.
Moq :
10000 sany
Gaplamak :
Plastik halta + Karton
Hyzmat :
OEM & ODM, 24 sagatlyk hyzmat.
Tölegiň şerti :
T / T önümçilik gurulmazdan ozal 30% goýum, iberilmezden öň tölenmeli galyndy.
Eltip bermegiň şertleri :
Bir stockada bolsa, 1-3 günüň içinde iberiler.

Hyzmatymyz

1: Sikl synagy 10,0000 gezek açylýar we ýapylýar
2: 8 ýaşdan ýokary ömür.
3: Bäsdeşlik bahasy bilen gowy hil.
4: Bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli hünär zawody.
5: Abraýyň ýokary bolmagy, karzyň gowy bolmagy we wagtynda gowşurylmagy.
6: Satuwdan soň gowy hyzmat.
7: Halkara standart şahadatnamasy.
8: Öz logotipiňiz hoş geldiňiz

Satyn almak boýunça görkezmeler

1. Çyzgylar diňe salgylanmak üçin niýetlenendir. Iň soňky çyzgy gepleşiklere degişlidir
2. Dürli önümleriň önüm belgileri dürli-dürli, gözleg wagtynda çyzgy ýa-da fiziki çyzgy beriň.
3.Eger sargyt mukdary köp bolsa, özleşdirme goldaýar.
4. Köp modeller ýüklenmeýär.Bir zat gerek bolsa, müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler