Mode MS848 Jübüt gara poroşok bilen örtülen sink çybyk dolandyryş paneli

Mode MS848 Pocked Black Powder Coated Zinc Rod Control Latch

Gysga düşündiriş:

Reodeim belgisi: MS848 seriýaly uçar gulpy

Dizaýn stili: Senagat

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka: LIDA

Esasy material: Neýlon / PA6 + 30% GF

Faceerüsti bejergisi: gara

Funksiýa we ulanmak: Iki nokatly we üç nokatly gulplamak üçin dişli we rack diskini kabul edýär.Çalyşýan çep we sag gapy gurnama, owadan görnüş, güýçli suw geçirmeýän öndürijilik


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mode MS848 Jübüt gara poroşok bilen örtülen sink çybyk dolandyryş paneli

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: LIDA
Önümiň ady: Çybyk dolandyryş paneli
Arza: Senagat kabineti
Reňk: gara
Material: sink garyndysy
Ulanylyşy: Elektrik enjamlary
Stil: Häzirki zaman ýönekeý

modeli
açar silindr
gurluşy
gurluşy
ululygy
üstü
maksat
MS848
kameranyň gulpy
daşarky düzediş
Sink garyndysy
diagramma serediň
gara
elektrik şkafy

Nusga hyzmaty: Mugt nusga 3 günüň içinde berler. Bir stockasy bolan zatlar üçin 1 günüň içinde ibereris.
Köpçülikleýin önümçilik üçin eltip bermek: Sargyt boýunça takmynan 7-20 gün.

Önümiň ölçeg çyzgysy

Mode MS848 Pocked Black Powder Coated Zinc Rod Control Latch
Mode MS848 Pocked Black Powder Coated Zinc Rod Control Latch 02

Üstünligimiz

• Bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli gulplar, tutawaçlar we ilikler üçin Hytaýda hünärmen öndüriji.
• 3 günüň içinde mugt nusgalar berler.
• OEM hyzmaty: Müşderiniň nyşany, gaplamak islegiňize görä edilip bilner.
• Satuwdan soň ajaýyp hyzmat.

Kompaniýa

“Yueqing City Lida Lock Co., Ltd” 1987-nji ýylda döredildi, kompaniýamyz ýokary hilli gapy gulplaryny we elektrik şkaflarynyň ofis enjamlary we faýl şkaflary üçin çeňňek öndüriji. Ösen enjamlar we güýçli tehnologiýalar bilen, müşderileriň isleglerine görä ýörite gulplary dizaýn edip we işledip bileris.

Şahadatnamalar

LIDA önümleri ulanyjylardan we gurluşyk dolandyryş bölüminden gowy baha aldy.Milli hil şahadatnamasynyň standart hil dolandyryş dolandyryş şahadatnamasynda alnan önümleriň hem oýlap tapyş patenti bar we biz alibaba.com tarapyndan bahalandyrylan üpjün ediji.

Önümçilik akymy

Productshli önümlerimizde ýokary hilli saklamagyň möhümdigine berk ynanýarys.Getirilmezden ozal hiliň berk gözegçiligini üpjün etmek üçin öňünden hil synaglaryny getirdik.
OEM-iň 28 ýyllyk tejribesi we bölek satuw tejribesi bar. 3000 inedördül metrden gowrak iş meýdany.Aýlyk çykyş 400,000 bölek.Şahadatnama: IOS9001, ISO14001.Qhli önüm QC işgärleri eltip bermezden ozal barlaýarlar. 12 sagadyň içinde jogap beriň. 2-3 günlük gowşuryş.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler